MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚVALY, příspěvková organizace

V. Nováka 372, Úvaly 250 82

+420 281 981 934

mddmuvaly@mddmuvaly.cz

MENU

NOVINKY

03.09.2020 Hledáme lektora Cinema 4D

více info viz. pracovní příležitosti

01.09.2020 Přihlašování na školní rok 2020/21

Elektronické přihlašování na kroužky 2020/2021 proběhne 17. 9. od 18h. Více informací v aktualitách.

10.06.2020 Korona vratky

Děkujeme všem rodičům, kteří využili možnosti podepsání sponzorských smluv a ponechání zaplacené částky MDDM. Celkově nám tímto zůstala částka 72 655,-. Velice si toho vážíme.

SLEDUJTE NÁS

Výtvarná soutěž Evropa - vyhlášení

28.02.2020

literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole 29. ročník – 2019/2020

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  

Dětem z výtvarných kroužků MDDM jsme dali šanci se zařadit mezi talentovani.cz.

https://www.talentovani.cz/souteze/literarni-a-vytvarna-soutez-evropa-ve-skole

Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení.

Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.

Podmínky soutěže:

EvS_propozice_ 2019-20 final 1.doc 
Letošního ročníku soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve 4 věkových kategoriích, které jsou odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární aktivity:
“Výtvarníci” “Literáti”
1. kategorie:  4 – 8 let 1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 9 – 12 let 2. kategorie: 12 – 14 let  (6. – 8. ročník ZŠ
+ příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 13 – 16 let 3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií + 1. a 2. ročník SŠ)
4. kategorie: 17 – 21 let 4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)


Vítězové školního kola MDDM Úvaly:

1. kategorie: Zuzana Jarochová
2. kategorie: Lalita Komínková
3. kategorie: Ela Krejsová

Do krajského kola postupují práce výtvarníků:
Zuzana Jarochová, Lalita Komínková, Justýna Píchová, Lenka Stojecová, Anna Majerová, Magdalena Jůnová, Ela Krejsová, Tereza Tourková, Petra Kuklová, Tereza Bednářová.

Všem zúčastněným děkujeme. Celkem se ve všech kategorií zúčastnilo 44 dětí.  Vítězům a postupujícím gratulujeme a držíme palce.