MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚVALY, příspěvková organizace

V. Nováka 372, Úvaly 250 82

+420 281 981 934

mddmuvaly@mddmuvaly.cz

MENU

NOVINKY

03.09.2020 Hledáme lektora Cinema 4D

více info viz. pracovní příležitosti

01.09.2020 Přihlašování na školní rok 2020/21

Elektronické přihlašování na kroužky 2020/2021 proběhne 17. 9. od 18h. Více informací v aktualitách.

10.06.2020 Korona vratky

Děkujeme všem rodičům, kteří využili možnosti podepsání sponzorských smluv a ponechání zaplacené částky MDDM. Celkově nám tímto zůstala částka 72 655,-. Velice si toho vážíme.

SLEDUJTE NÁS

Aktuální informace

01.10.2020 Aktuální informace vyplývající z vládního usnesení ze dne 30. 9. 2020
 
Prozatím nemáme žádný manuál, který by se vztahoval přímo k našemu zařízení. Situace se může radikálně změnit a veškeré následující informace nebudou platné. Sledujte prosím naše webové stránky. Následující opatření budou předpokládáme platná 14 dní.
 

  1. Pěvecký sbor na 14 dní zrušen nebo bez zpěvu (teorie a brumendo), dle dohody s účastníky.
  2. Všechny kroužky vyučované uvnitř budou v uskupení maximálně 9 účastníků + 1 lektor. Abychom zajistili stejné časy výuky, tam kde je překročen uvedený limit účastníků, budou vždy rozděleni do více místností (s dozorem). Všichni budou mít zakryté dýchací cesty (roušky apod.). Kroužky, které probíhají venku mají omezení 20 účastníků a při dodržení rozestupů nemusí zakrývat dýchací cesty.
  3. Tanečních kroužků se týkají stejná opatření viz bod 2. Výuka bude probíhat v pohybově utlumeném režimu (více protahování, pomalejší tempo apod.). Pokud počasí dovolí, vybraná výuka se bude konat na zahradě.
  4. Lektoři zajistí řádné větrání učeben během výuky a úplnou výměnu vzduchu mezi jednotlivými kroužky. Dále platí pro všechny účastníky kroužků desinfikování rukou a časté mytí. Pravidelný zvýšený úklid, otírání klik a společných pomůcek desinfekcí, zajistí uklízečka.
 
Dne 1. 10. 2020
ředitelka MDDM: Mgr. Jana Krejsová