Slepice a kuna – Marie Pechová

Byla jednou jedna slepice, která pořád četla,počítala a byla jedna z nejchytřejších slepic na světě.

Všichni její chytrost obdivovali. Jednoho dne na jejich farmu zaběhla kuna.Chytrá slepice zrovna seděla na vejcích.Kuna k ní přišla a medovým hlasem řekla:,Dej mi svá vajíčka. Dobře za ně zaplatím.Našla jsem krásnou perlu. Dej mi svá tři vajíčka a já ti tu perlu dám.” Slepice chvíli váhala. Ale podle svých výpočtů usoudila, že je to dobrá nabídka. Tak tedy dala kuně vajíčka a kuna dala perlu. Kuna rychle utíkala domů i se svým úlovkem. K chytré slepici za chvíli přišly ostatní slepice. Chytrá slepice jim všechno řekla. Všechny slepice náhle ztuhly hrůzou. A jedna ze slepic řekla: ,Prodala jsi vlastní děti. Copak je něčí život stejně cenný jako perly, drahokamy a jiné drahé kovy? Prý jsi nejchytřejší slepice na světě, ale chybí ti to nejdůležitější. Zdravý rozum. A s tím se lidé a zvířata rodí. Tohle se naučit nemůžeš.” (minipovídka byla uvedena na tvůrčí přehlídce Miniúlet 6. 11. 2010 v MDDM)