LEKTOŘI A PEDAGOGOVÉ

Olča Procházková

je vedoucí odděleni  sportu a všeobecného vzdělávání od r.1995. Řídí činnost kroužků   šachových, turistických  a vaření,   zajišťuje chod mateřského klubu Ouvaláček, podílí se na organizování odborných přednášek a osvětových akcí pro rodiče předškolních dětí,spoluorganizuje mikroregionální šachové turnaje pro děti i dospělé , pořádá pravidelné  turistické pochody a výlety pro děti nejen z turistických kroužků. Její svěřenci se zúčastňují  sportovních akcí a soutěží takřka po celé  České republice.  Je autorkou koncepce rodiči i dětmi velmi oblíbených příměstských táborů v MDDM Úvaly , pořádá letní  a podzimní turistické příměstské tábory a pobytový cyklistický tábor.

Olča vede kroužky vaření a turistiky

Dana Konečná

se podílí na zajišťování všech akcí turistického kroužku 15 let. Posledních 8 let jezdí jako  zdravotník a vedoucí na cyklistické a příměstské tábory.

Jana Šveňhová

se podílí na zajišťování všech akcí turistického kroužku 7 let. Poslední 3 roky jezdí jako vedoucí na   příměstské tábory.

Petr Nováček

vede šachový kroužek  od roku  1997, kdy nastoupil po zemřelém  panu  Jaroslavu Novotném, který vedl dlouhé roky šachový oddíl v Úvalech. Petr  spolupracuje při pořádání šachových turnajů pořádaných MDDM a se svými svěřenci se zúčastňuje šachových turnajů vyhlášených Šachovým svazem ČR.

Petr Slavík

hraje šachy za TJ Praga Praha od roku 2003. Letos skončil na 41. místě na Mistrovství Evropy amatérů v rapid šachu. Od roku 2010 vede mikroregionální šachové turnaje pořádané MDDM a od roku 2011 vede šachový kroužek pro pokročilé. Je autorem projektu Velká cena MDDM Úvaly v šachu 2012/2013.

 

Jana Baumruková

začala vést MK Ouvaláček v roce 2007. Navázala tak na  dlouholetou  práci Mgr. Hany Němcové. Pod jejím vedením se nabídka rozšířila o cvičení pro těhotné maminky, cvičení maminek s miminky a „Předškolkáček“,  zaměřený na malování , zpívání a tvoření. Nedílnou součástí činnosti MK Ouvaláček bylo i pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro rodiče.

Zuzana Velebová

hrála v divadlech, zpívala s kapelou, pracovala v médiích a posledních 8 let se aktivně věnuje kroužkům pro nejmenší. Spolupracuje s mateřskými centry, školkami a domy dětí. Vede hudební a dramatické kroužky pro maminky s dětmi i pro předškoláčky.

Veronika Vašková

v letošním roce nová  posila  MK OUVALÁČEK

– vzhledem k její praxi v mateřské škole, v Záškoláku a zkušenostem s arteterapií ,/kterou vystudovala /a z vedení hudebních a pohybových kroužků pro děti a dospělé .

Alexandra Miková

začíná  v MK  OUVALÁČEK se zkušenostmi z dobrovolnické práce pro dětské domovy v Chance for change  v Dublinu, Dillí a Peru.  Vystudovaná pedagožka, překladatelka z italštiny, která  je v současné době na mateřské dovolené