Židovské hřbitovy na fotografiích Edwarda Owena

V galerii MDDM proběhla ve dnech 3. – 5. května výstava fotografií Edwarda Owena pod názvem Židovské hřbitovy ve střední a východní Evropě. Téma, které si Owen zvolil, se vymyká z obvyklých námětů fotografických prací. Nebylo však vybráno nahodile. Autor snímků, střídavě pobývající v České republice a ve Spojených státech, se zabývá otázkami judaismu řadu let. Podílel se mimo jiné na obsahu několika obrazových publikací, které se věnují židovské tématice a vytvořil návrh expozice v Muzeu holocaustu ve Washingtonu.

Snímky, představené na úvalské výstavě, vznikaly v průběhu několika let na hřbitovech v Praze, Budapešti a Varšavě. Fotografie nás přivádějí do míst, kde většinou převládá ticho, občas přerušované závanem větru, šuměním listí stromů nebo ptačím zpěvem. Diváka upoutalo jednotné a baladické ladění celého souboru černobílých prací. Fotografie jsou procítěné a i přes svůj chmurný obsah mají v sobě mnoho lidského. Chladný kámen se stěží rozpoznatelnými nápisy, mnohdy nakloněný, který jakoby hledal poslední oporu, lehce se ho dotýkající rozostřená stébla trávy, mladý strom jako symbol nového života, to vše vytváří dramatické kontrasty, ukazuje dočasnost lidského bytí a vede k zamyšlení o pomíjivosti času. Ve zpracovaném námětu je u každého snímku na první pohled hodně ukryto a až po opakovaném zhlédnutí je možné nalézt mnohé, co předtím uniklo pozornosti. Škoda, že u snímků chyběly popisky s bližšími údaji. Tato drobnost však nemohla zastínit úroveň výstavy jako celku. Úspěšné zpracování námětu je jistě příslibem do budoucna, že autor bude nadále na rozvoji tématu pokračovat.
Zajímavým doplňkem zahájení výstavy byla přednáška PhDr. Lenky Mandové se zaměřením na osudy židů v Úvalech a okolí.
Výstava Edwarda Owena patřila mezi takové, z nichž návštěvník odchází s dlouho doznívajícími dojmy.

Vladislav Procházka