Turistický kroužek na cestách…….

Je tu jaro a tak vedoucí turisťáčků Olga Procházková se svými pomocnicemi Danou Konečnou a Janou Šveňhovou oprášily batohy, nakrémovaly boty, vyndaly mapy a rozjely se s dětmi po vlastech českých. Díky jejich výborné přípravě, chuti cestovat a stabilní dobré náladě poznávají děti v pohodě celou řadu krásných míst naší země.

V sobotu 17.3. absolvovali turisťáčci se svými pochodníčky 10 km pochod „ Turbanské Černošice“ pořádaný Klubem českých turistů. Krásné počasí a nádherná příroda kolem Berounky přispěly k výborné náladě.

V pátek 23.3.2012 byli turisté na Chvalském zámku, kde si prohlédli dvě výstavy.

Dračí sluj na zámku aneb pohádková země V. Klimtové děti zaujala. Děti viděly dračí jeskyni uprostřed lesa a obydlí skřítků zvenčí i zevnitř, jak žijí skřítci vedle svého dračího souseda a jak se jim vzájemně daří.
Dinosauři aneb zázraky a proměny života na planetě zemi – tuto výstavu malířky a ilustrátorky Inky Delevové můžete do konce května navštívit i vy. Zajímá vás, jak vlastně vznikl život na planetě Zemi? Nechcete studovat encyklopedie, ale rádi byste viděli vše přehledně na obrazech a maketách? Malířka a spisovatelka Inka Delevová, autorka knihy o evoluci živočišných a rostlinných druhů na naší planetě, představila na rozsáhlé výstavě své ilustrace, obrazy a modely pravěkých i současných rostlin a živočichů, od drobných organismů až po člověka. Zábavnou formou si tak stejně jako naši turisťáčci rozšíříte své obzory.

V sobotu 14.4. absolvoval turistický oddíl „ Putování po Dětském ostrově v Praze“ ,
opět se zadařilo a Sv. Petr potvrdil svůj patronát krásným počasím.

Nezbývá než dodat, že je úžasné, jak v době charakteristické vysedáváním u počítačů jsou naši turisté aktivní a vyslovit díky Olince a jejímu týmu za skvělou práci. Poděkování Olče patří i za realizaci turnaje v rapid šachu, o němž píše pan Petr Slavík v Životě Úval..

Jana